Paters

De Missietent is in eerste instantie opgericht om de diverse paters en fraters financieel bij te staan bij hun ontwikkelingswerk. De laatste decennia is het aantal paters en fraters aanzienlijk teruggelopen. Op dit moment steunen wij nog één frater en één pater. Op deze pagina kunt u informatie vinden over respectievelijk frater Hans Wennekes en pater Pieter Bootsma.

Diep in het noord-westen van Kenia ligt een gebied dat behoord aan de Turkana-stam met Lodwar als district-stad. Als antwoord op de problemen van de straatkinderen in Lodwar werd in 1991 een centrum opgericht waar deze ‘kinderen zonder toekomst’ een plek kregen om te rehabiliteren en zich te ontwikkelen. Voor de kinderen betekent dit een nieuw thuis met mensen die om hun geven en zich inzetten voor hun toekomst. Een geboorterecht van ieder kind. De staf van Nadirkonyen bestaat momenteel uit elf man, met aan het hoofd de oprichter van het centrum, frater Hans Wennekes.

In 1989 werd in Lodwar een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het bisdom Lodwar, om zichtbaar te maken hoeveel straatkinderen er waren. Dat bleken er zoveel te zijn dat frater Hans Wennekes de opdracht kreeg om een project voor hen op te zetten. Dit project kreeg de naam Streetchildrenproject Nadirkonyen. De doelstelling van Nadirkonyen is het opvangen, scholen en rehabiliteren van straatkinderen in Lodwar. Vooral dit laatste wordt als essentieel beschouwd aangezien een kind in Turkana weinig tot geen toekomst heeft zonder familie. Nadirkonyen probeert dan ook de naaste familie, voor zover mogelijk, op te sporen en te betrekken bij de ontwikkeling van het kind. Sinds haar oprichting heeft Nadirkonyen al ruim 600 kinderen opgevangen en geschoold. Er zijn diverse redenen waarom deze kinderen op straat komen, maar er zijn een aantal algemene aanleidingen binnen de familie te noemen, zoals extreme armoede, ziekte of overlijden van ouders of overmatige alcohol gebruik.

Nadirkonyen biedt de kinderen een volledig dagprogramma aan. De kinderen krijgen, verdeeld over drie groepen, les in de ochtenduren en gedurende een deel van de middag. Het gaat hier niet om een erkende school en ook niet om gediplomeerde leerkrachten, maar de kwaliteit van het onderwijs is hoog genoeg om ervoor te zorgen dat de kinderen bijblijven en in een later stadium op een gewone school ingevoegd kunnen worden zonder dat ze een grote achterstand hebben opgelopen. Ook de vrije tijd van de kinderen word actief ingevuld met voetbal, volleybal en andere sporten en spelen, met muziek, video, dans, het koken van maaltijden, het schoonhouden van het terrein en de gebouwen en met persoonlijke hygiëne zoals het wassen van zichzelf, het poetsen van de tanden en het wassen van hun eigen kleding. Op deze manier probeert Nadirkonyen de kinderen een situatie te bieden die op een thuis lijkt. Een veilig thuis, waar ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Nadirkonyen (www.nadirkonyen.nl).

——————————————————————————————————————————————————–

Pater Bootsma vertrok in 1954 als missionaris naar Ghana en is daar het grootste gedeelte van zijn priesterleven werkzaam geweest. Ook nu nog maakt hij zich verdienstelijk voor de gehandicapte kinderen in Nkoranza. Hij is op 15 juli 2007 pauselijk onderscheiden in de kathedraal van Sunyani in Ghana.