Mama Saskia

Het project ‘Mama Saskia’ dankt haar naam aan de oprichters, namelijk de Oldenzalers Hans en Saskia Dijkhuis. Zij zijn dit project in december 2005 begonnen. De aanleiding waren diverse bezoeken aan Tanzania, waar het ontwikkelingswerk ook plaatsvindt. Zij waren erg getroffen door het woon- en leefklimaat van de bewoners van dit land, een republiek in het oosten van Afrika. In Tanzania worden enkele kleine projecten ondersteund, zoals een weeshuis, een school, een Masai arts en een vrouwelijke Tanzaniaanse arts. Zij realiseerden zich dat hulp in vele landen nodig is. Daarbij zijn vele grote organisatie betrokken en daarom wilden zij het graag kleinschalig houden om direct ter plekke ondersteuning te geven, daar waar het nodig is. Zij bereiken dit door middel van het praten met de plaatselijke bevolking, te overleggen wat nodig is en te controleren en eventueel bij te sturen. Het project ‘Mama Saskia’ zorgt ervoor dat het geld direct op de goede plek komt en bij de juiste persoon.

Bij een van de bezoeken hebben Hans en Saskia een weeshuis bezocht. Deze bestond uit 3 kleine kamers en er woonden 21 kinderen, allen onder de 10 jaar. Zij sliepen op 3 schuimmatrassen, gelegen op de grond. De eerste investering was al snel duidelijk en ‘Mama Saskia’ heeft er voor gezorgd dat er meer matrassen kwamen. In 2007 is het weeshuis naar een grotere locatie verhuisd. Ze beschikken nu over een woonkamer, 2 slaapzalen, 3 kleine leslokalen een douche en een toilet. Het weeshuis bestaat inmiddels uit een groep van 50 kinderen met daarnaast hun verzorgers. Het weeshuis is nog steeds niet voltooid qua bouw, iedere keer zijn er weer nieuwe problemen die geld vragen, zoals het op een veilige manier aanleggen van elektriciteit, de bouw van een nieuwe keuken en extra hygiënevoorzieningen. Er is echter al een hele vooruitgang geboekt in vergelijking met de beginsituatie.

De school is een opvang voor kleuters vanaf 4 jaar waarbij de ouders door diverse redenen niet over schoolgeld beschikken. Reverend Pray is verantwoordelijk voor het opzetten van deze school en samen met een onderwijzeres probeert hij deze kinderen les te geven in rekenen, schrijven en lezen, zowel in de plaatselijke taal Swahili als ook in Engels. Het project Mama Saskia ondersteunt dit project door het salaris van de onderwijzeres te betalen, alsmede de aanschaf van schoolbanken, waterzuivering, de bouw van nieuwe toilethokken, schoolmateriaal en buitenspeeltoestellen. Zo heeft zij 2 jaar geleden enkele schommels en een wipwap laten plaatsen welke met enorm veel enthousiasme zijn ontvangen. Ook een waterzuiveringapparaat voor 40 liter schoon drinkwater  per dag is geïnstalleerd.

In het gebied onder Arusha leven de mensen behorend bij de Masai. Een uitgestrekt gebied en soms moeilijk begaanbaar. Hier woont en werkt een Masaiarts, die zijn opleiding gedeeltelijk in Duitsland heeft gevolgd. Hij probeert naast zijn dagelijks werkzaamheden ook jonge vrouwen op te leiden  die op hun beurt kennis kunnen overdragen wat betreft hygiëne, voeding, geboortebeperking en verloskunde. Voor zijn kliniek roept hij af en toe de hulp van ‘Mama Saskia’ in wanneer er nieuwe materialen moeten worden aangeschaft. Dit is soms in de vorm van medicamenten, soms apparatuur of reparaties.

Dr. Leah Mnango is een Tanzaniaanse arts en heeft al enkele jaren praktijkervaring

in een lokale kliniek. Zij volgt nu een universitaire medische studie tot arts in het ziekenhuis, alwaar zij haar eerste jaar met succes heeft afgerond. Doordat de studie in Moshi plaatsvindt is zij doordeweeks niet thuis, evenals haar man, en worden haar drie kinderen opgevangen door haar moeder en haar nichtje.  Het Mama Saskia project ondersteunt haar privé, zodat zij haar studie met goed gevolg kan afsluiten.

Voor meer informatie over het project Mama Saskia verwijs ik u graag door naar haar website (www.mamasaskia.nl).