Amigos de San Juan de Flores

Sinds een aantal jaar wordt de stichting ‘Amigos de San Juan de Floris’ door de Missietent financieel gesteund. In 1998 is de Oldenzaalse Barbara Nijhuis uitgezonden naar Guatemala, waar zij gedurende een jaar als vrijwilliger heeft gewerkt. Zij was bijzonder onder de indruk van het kleurrijke land en haar vriendelijke inwoners, maar ook erg geschrokken van de slechte leefomstandigheden in Guatemala. Terug in Nederland wilde ze dit dorp graag blijven ondersteunen. Barbara richtte vervolgens in september 2000 in samenwerking met Sascha van Belzen en Natasja Kuipers de stichting ‘Amigos de San Juan de Flores’ op. Deze stichting is werkzaam in Guatemala, waar zij de ontwikkeling van het dorp San Juan en zijn inwoners ondersteunt. Zij zet kleinschalige projecten op die relatief eenvoudig en met weinig middelen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij ligt de focus op onderwijs, omdat de stichting gelooft dat zij hiermee de bewoners in staat stelt om zelf hun leefsituatie te verbeteren. De doelstelling van de stichting luidt als volgt:

“Het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp San Juan de Flores te Guatemala  
      en haar dorpsbewoners en van andere dorpen en hun dorpsbewoners in de omgeving.”

Zij tracht dit onder meer te verwezenlijken door:

  • het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van getalenteerde, maar (financieel) kansarme mensen in de dorpen onder andere door het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde scholieren
  • het stimuleren van de economische ontwikkeling van de dorpen middels het verstrekken van leningen aan mensen met goede ideeën die een positieve (economische) impuls voor de gemeenschap betekenen
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Amigos de San Juan ondersteunt daarnaast ook initiatieven, die door de bewoners zelf zijn opgezet en helpt waar nodig met nieuwe projecten. Zij probeert in ieder geval om haar relatief beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de mensen die hun hulp het hardste nodig hebben. Concreet houdt dit in dat zij studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen doen. Sinds 2008 heeft zij ook zelfs een bursaal op de universiteit! Daarnaast organiseert de stichting een naaicursus voor vrouwen en verleent zij microkredieten voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Het idee is dat de inwoners van San Juan dankzij deze microkredieten een bedrijfje op kunnen zetten en daarmee hun inkomsten kunnen verhogen, iets waarvoor prinses Maxima zich ook fanatiek voor inzet! Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat de stichting snel resultaat kan boeken en dat de diverse sponsoren direct kunnen zien waar hun donatie naartoe gaat. Bovendien zien ook de dorpsbewoners in San Juan dat er vooruitgang wordt geboekt en dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Voor meer informatie over de diverse projecten van Amigos de San Juan de Flores verwijs ik u graag door naar haar website (www.amigosdesanjuan.org).